Bioreaktor ResearchLine

Bioreaktor ResearchLine

Bioreaktor do zastosowania badawczego jest urządzeniem pozwalającym na odpowiednie przygotowanie do hodowania i inkubację modeli tkankowych i bionicznych narządów w warunkach in vitro. Urządzanie umożliwia prowadzenie badań oceniających funkcjonalność i żywotność komórek w stworzonych trójwymiarowych bionicznych modelach (konstruktach) z układem naczyniowym (przepływowym). Pozwala na uzyskanie odpowiedzi zarówno na zadane parametry fizykochemiczne jak i biologiczne substancje czynne dodawane do medium komórkowego.

Bioreaktor poprzez automatyzację pomiarów i ich regulację pozwala na ustandaryzowane i powtarzalne procesy hodowli. Kompaktowy i wygodny w używaniu Bioreaktor Polbionica ResearchLine składa się z dwóch uzupełniających części:

  1. zasadniczego korpusu umożliwiającego realizację i kontrolę zadanych funkcji (zapewniającego zasilanie, medium, gazy, czujniki; wraz z jednostką sterującą z ekranem dotykowym) oraz
  2. jednorazowego sterylnego zestawu perfuzyjnego (zamknięta komora, pojemniki, dreny, złącza) na potrzeby przygotowanej i realizowanej hodowli/inkubacji bądź testowania.

Bioreaktor wyposażony jest w 2 typy komór:

(1) do hodowli i inkubacji bionicznych narządów. Specjalne podkładki wewnątrz komory zapewniają stabilność narządu, co umożliwia prowadzenie badań biologicznych i wytrzymałościowych.

(2) komora do testowania cytotoksyczności i aktywności cząsteczek biologicznie czynnych, substancji chemicznych. Zaprojektowana komora umożliwia testowanie równolegle 3 modeli tkankowych.

Nad poprawną pracą całego zestawionego urządzenia czuwa moduł sterowania oparty o autorskie oprogramowanie, realizujący funkcje obliczeniowe i kontrolno-sterujące.

Podstawowe cechy Bioreaktora ResearchLine:

  • kontrola i zmiana warunków temperaturowych w komorze (w szerokim zakresie od 8 do 40 C)
  • kontrola stężenia gazu (CO2) – stały dostęp do wyników
  • kontrolowana prędkość perfuzji 
  • system automatycznej wymiany medium komórkowego
  • możliwość pobierania próbek w sposób nieinwazyjny (sterylny) dla modeli/konstruktów 3D –  dostosowywanie suplementacji medium do uzyskanych wyników
  • kontrola ciśnienia w układzie perfuzyjnym – zapobieganie uszkodzeniom mechanicznym 

UWAGA: istnieje możliwość dopasowania określonych parametrów urządzenia pod potrzeby badawcze. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt.

SKU BRL Category
EnglishPolish

Platforma zakupowa w trakcie wewnętrznych testów.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt mailowy:

shop@polbionica.com