Kariera

Stanowisko: Koordynator projektów naukowych

Miejsce pracy: Warszawa/mazowieckie

obraz

 Wymagania:

 • WARUNEK KONIECZNY: poparte sukcesami doświadczenie w zakresie przygotowywania,
  zarządzania i rozliczania projektów inwestycyjnych lub/i badawczo-rozwojowych
  współfinansowanych ze środków publicznych w tym : krajowych , unijnych,(zagranicznych będzie
  dodatkowym atutem);
 • doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej;
 • doświadczenie w koordynowaniu i rozliczaniu projektów, które uzyskały dofinansowanie;
 • wiedza z zakresu Prawo Zamówień Publicznych oraz znajomość dostępnej oferty grantowej;
 • dobra organizacja pracy – umiejętność nadzorowania wielu projektów równocześnie;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym tworzenie dokumentacji;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
 • silna motywacja do wykonywania zadań;
 • znajomość bazy SL oraz bazy konkurencyjności będzie dodatkowym atutem.

Główne zadania i obowiązki:

 • koordynacja realizowanych projektów (weryfikacja zakresu projektów, uczestniczenie w tworzeniu i
  realizacji budżetów projektów, przygotowanie oraz kontrola i nadzór nad jakością dokumentacji,
  monitorowanie kwalifikowalności projektów zgodnie z wytycznymi oraz przepisami prawa,
  przygotowanie zmian w projektach, nadzór nad zmianami w umowach projektowych w tym
  przygotowanie aneksów, kontakt z konsorcjantami i partnerami);
 • rozliczanie projektów/grantów finansowanych przez NCBiR/PARP oraz kontakt z jednostką
  pośredniczącą;
 • rozliczanie projektów inwestycyjnych oraz B+R współfinansowanych ze środków UE;
 • monitorowanie i nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań ofertowych i procesów
  zakupowych oraz nadzór nad pracą osoby odpowiedzialnej za realizację tych procedur;
 • monitorowanie zmian oraz aktualizacji w wytycznych, dokumentach projektowych oraz zmian
  prawnych, które mają wpływ na zasady realizowanych projektów i grantów;
 • weryfikacja możliwości pozyskania dotacji w ramach różnych programów pomocowych (krajowych i
  zagranicznych , w tym finansowanych ze środków unijnych);
 • uczestniczenie w procesach przygotowanie wniosków projektowych i grantowych oraz wsparcie
  zespołu naukowego w tym zakresie;
 • analiza i ocena projektów inwestycyjnych pod kątem możliwości otrzymania wsparcia oraz
  zgodności z przepisami pomocy publicznej;
 • nawiązywanie współpracy i utrzymywanie relacji z instytucjami naukowymi.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie: 8500 – 11000 PLN brutto na umowę o pracę;
 • Udział w ambitnych i innowacyjnych projektach naukowych;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy;
 • pracę w dobrej lokalizacji w Warszawie (blisko centrum dworca Warszawa Zachodnia);
 • Miłą atmosferę pracy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@polbionica.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest POLBIONICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia 79A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Stanowisko: Technik laborant w pracowni biopolimerów

Miejsce pracy: Warszawa/mazowieckie

obraz

Wymagania:

 • Wykształcenie z zakresu chemii lub biotechnologii. Doświadczenie w syntezie oraz metodach oczyszczania pochodnych polimerów naturalnych mile widziane.
 • Znajomość elementarnej reaktywności związków organicznych oraz zakresu ich zastosowania dla reakcji prowadzonych w środowisku wodnym.
 • Umiejętność organizacji pracy na wysokim poziomie zaangażowania oraz staranności wykonywanych czynności.
 • Wiedza i podstawowe umiejętności z zakresu technik oczyszczania związków organicznych oraz analizy jakościowej i ilościowej zanieczyszczeń mieszanin poreakcyjnych.
 • Praca z zachowaniem odpowiedniej czystości i kultury miejsca pracy w tym utrzymywaniem warunków sterylnych.
 • Umiejętność szczegółowego raportowania wyników oraz prowadzenia dokumentacji produkcyjnej.
 • Umiejętność krytycznego i konstruktywnego myślenia oraz namierzania tzw. „wąskich gardeł” prowadzonych procesów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Otwartość na nowe wyzwania, wysoka motywacja oraz chęć rozwoju.

Główne zadania i obowiązki:

 • Wsparcie w wykonywaniu procesów z zakresu chemii organicznej i materiałowej.
 • Systematyczne prowadzenie dokumentacji technicznej i procesowej.
 • Dbanie o stan techniczny sprzętu i urządzeń laboratoryjnych.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach naukowych.
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego.
 • Możliwość dodatkowych szkoleń.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Miłą atmosferę pracy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@polbionica.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest POLBIONICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia 79A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Syntezy Organicznej

Miejsce pracy: Warszawa/mazowieckie

rozetkaPLB

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe chemiczne min. magister z zakresu syntezy organicznej. Doświadczenie w syntezie oraz modyfikacji polimerów naturalnych mile widziane.
 • Znajomość elementarnej reaktywności związków organicznych oraz zakresu ich zastosowania dla reakcji prowadzonych w środowisku wodnym.
 • Umiejętność wykonywania pomiarów oraz interpretacji wyników z zakresu podstawowych metod chromatograficznych (GC, HPLC) oraz spektrofotometrycznych (UV-Vis, FT-IR)
 • Wiedza z zakresu technik oczyszczania związków organicznych oraz analizy jakościowej i ilościowej zanieczyszczeń mieszanin poreakcyjnych.
 • Znajomość metod analizy strukturalnej polimerów i ich pochodnych.
 • Praca z zachowaniem i utrzymywaniem warunków sterylnych.
 • Umiejętność szczegółowego raportowania wyników oraz prowadzenia dokumentacji produkcyjnej.
 • Umiejętność krytycznego i konstruktywnego myślenia oraz namierzania tzw. „wąskich gardeł” prowadzonych procesów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Otwartość na nowe wyzwania, wysoka motywacja oraz chęć rozwoju.

Główne zadania i obowiązki:

 • Samodzielne wykonywanie procesów z zakresu chemii organicznej i materiałowej.
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji technicznej i procesowej.
 • Wykonywanie oraz interpretowanie wyników analizy z zakresu identyfikacji ilościowej i jakościowej związków pochodzenia naturalnego.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach naukowych
 • Możliwość dalszego  rozwoju zawodowego
 • Możliwość dodatkowych szkoleń
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Miłą atmosferę pracy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@polbionica.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest POLBIONICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia 79A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

EnglishPolish