Kariera

Każda osoba w naszej organizacji to jej integralny element tworzący interdyscyplinarny, zróżnicowany zespół specjalistów. To co nas łączy to zaangażowanie w pracę, otwartość na ludzi i zmiany oraz precyzja w działaniu. Zapraszamy do naszego zespołu jeśli łączą Cię z nami te same wartości.

Aktualnie poszukujemy  kandydatów na poniższe stanowiska:

Twój obszar odpowiedzialności:

 • koordynowanie realizowanych projektów (weryfikacja zakresu projektów, uczestniczenie w tworzeniu i realizacji budżetów projektów, przygotowanie oraz nadzór nad jakością dokumentacji, monitorowanie kwalifikowalności projektów zgodnie z wytycznymi oraz przepisami prawa, przygotowanie zmian w projektach, nadzór nad zmianami w umowach projektowych w tym przygotowanie aneksów, kontakt z konsorcjantami i partnerami)
 • nadzór nad rozliczaniem projektów/grantów finansowanych pozyskanych ze środków publicznych (w tym środków z UE)
 • monitorowanie i nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań ofertowych i procesów zakupowych oraz nadzór nad pracą osoby odpowiedzialnej za realizację tych procedur
 • weryfikacja możliwości pozyskania dotacji w ramach różnych programów pomocowych (krajowych i zagranicznych, w tym finansowanych ze środków unijnych)
 • uczestniczenie w procesach przygotowania wniosków projektowych i grantowych oraz wsparcie zespołu naukowego w tym zakresie
 • analiza i ocena projektów inwestycyjnych pod kątem możliwości otrzymania wsparcia oraz zgodności z przepisami pomocy publicznej
 • nawiązywanie współpracy i utrzymywanie relacji z instytucjami naukowymi

Czego oczekujemy:

 • udokumentowanego sukcesami doświadczenia w zakresie przygotowywania, zarządzania i rozliczania projektów inwestycyjnych lub/i badawczo-rozwojowych w tym współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych i zagranicznych)
 • doświadczenia w samodzielnym przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej
 • doświadczenia w koordynowaniu i rozliczaniu projektów, które uzyskały dofinansowanie
 • wiedzy z zakresu Prawo Zamówień Publicznych oraz znajomości dostępnej oferty grantowej;
 • dobrej organizacji pracy – umiejętność nadzorowania wielu projektów równocześnie
 • proaktywności, samodzielności i odpowiedzialności
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz tworzenie dokumentacji projektowej
 • doskonałych zdolności interpersonalnych
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • zmotywowania na osiąganie wyznaczonych celów
 • znajomość bazy SL oraz bazy konkurencyjności będzie dodatkowym atutem.

To oferujemy

 • Wynagrodzenie 8 – 12 tyś zł brutto
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • Udział w ambitnych i innowacyjnych projektach biotechnologicznych
 • Pracę w kameralnym i zgranym zespole
 • Kompleksowe wdrożenie i potrzebne wsparcie
 • Wszelkie niezbędne narzędzia do pracy
 • Dogodną lokalizację biura niedaleko Dworca Zachodniego
 • Bezpłatny parking dla pracowników

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@polbionica.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest POLBIONICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia 79A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Do naszego zespołu poszukujemy otwartej i energicznej osoby, która efektywnie zaopiekuje się w naszym zespole procesami i wyzwaniami z obszaru HR. Szukamy kogoś, kto potrafi i lubi pracować z ludźmi w różnorodnym środowisku.

 

Czym się będziesz zajmować:

 • prowadzeniem efektywnych procesów rekrutacyjnych na stanowiska managerskie i specjalistyczne (selekcja aplikacji, rozmowy oraz spotkania z Kandydatami)
 • kompleksowym wsparciem Managerów w zakresie realizacji strategii biznesowej oraz organizacji rozwiązań z obszaru HR
 • organizacją programów szkoleń wewnętrznych (analiza potrzeb szkoleniowych

planowanie w odniesieniu do potrzeb szkoleniowych, koordynacja przebiegu szkoleń)

 • udziałem w realizacji projektów z obszaru HR takich jak: onboarding, ocena pracownicza, system kompetencji
 • koordynacją programu staży i praktyk, współpracą ze szkołami i uczelniami wyższymi
 • dbaniem o wizerunek firmy jako pracodawcy

 

Czego oczekujemy:

 • minimum 2 lat doświadczenia w obszarze HR, również w samodzielnym prowadzaniu procesów rekrutacyjnych, ewaluacyjnych i szkoleniowych
 • doskonałych umiejętności komunikacyjnych
 • umiejętności organizacji pracy własnej w tym zdolności do ustalania priorytetów
 • otwartości na realizację różnorodnych projektów z zakresu HR, jak również inicjatywy w podejmowaniu działań
 • zainteresowania aktualnymi trendami w dziedzinie HR
 • swobodnego posługiwania się w systemie MS Office/Office 365
 • umiejętności wyszukiwania informacji
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.
 • wykształcenia wyższego (preferowane specjalizacje: zarządzanie, psychologia)
 • doświadczenie w pracy w firmie badawczo rozwojowej będzie dodatkowym atutem

 

To oferujemy

 • wynagrodzenie 8-12 tyś zł brutto
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • pracę w kameralnym i zgranym zespole
 • kompleksowe wdrożenie i potrzebne wsparcie
 • wszelkie niezbędne narzędzia do pracy
 • dogodną lokalizację biura niedaleko Dworca Zachodniego
 • bezpłatny parking dla pracowników

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@polbionica.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest POLBIONICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia 79A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.