Career

Each person in our organization is its integral element creating an interdisciplinary, diverse team of specialists. What unites us is commitment to work, openness to people and changes, and precision in action. We invite you to join our team if you share the same values with us.

We are currently looking for candidates for the following positions:

Twój obszar odpowiedzialności:

 • koordynowanie realizowanych projektów (weryfikacja zakresu projektów, uczestniczenie w tworzeniu i realizacji budżetów projektów, przygotowanie oraz nadzór nad jakością dokumentacji, monitorowanie kwalifikowalności projektów zgodnie z wytycznymi oraz przepisami prawa, przygotowanie zmian w projektach, nadzór nad zmianami w umowach projektowych w tym przygotowanie aneksów, kontakt z konsorcjantami i partnerami)
 • nadzór nad rozliczaniem projektów/grantów finansowanych pozyskanych ze środków publicznych (w tym środków z UE)
 • monitorowanie i nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań ofertowych i procesów zakupowych oraz nadzór nad pracą osoby odpowiedzialnej za realizację tych procedur
 • weryfikacja możliwości pozyskania dotacji w ramach różnych programów pomocowych (krajowych i zagranicznych, w tym finansowanych ze środków unijnych)
 • uczestniczenie w procesach przygotowania wniosków projektowych i grantowych oraz wsparcie zespołu naukowego w tym zakresie
 • analiza i ocena projektów inwestycyjnych pod kątem możliwości otrzymania wsparcia oraz zgodności z przepisami pomocy publicznej
 • nawiązywanie współpracy i utrzymywanie relacji z instytucjami naukowymi

Czego oczekujemy:

 • udokumentowanego sukcesami doświadczenia w zakresie przygotowywania, zarządzania i rozliczania projektów inwestycyjnych lub/i badawczo-rozwojowych w tym współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych i zagranicznych)
 • doświadczenia w samodzielnym przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej
 • doświadczenia w koordynowaniu i rozliczaniu projektów, które uzyskały dofinansowanie
 • wiedzy z zakresu Prawo Zamówień Publicznych oraz znajomości dostępnej oferty grantowej;
 • dobrej organizacji pracy – umiejętność nadzorowania wielu projektów równocześnie
 • proaktywności, samodzielności i odpowiedzialności
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz tworzenie dokumentacji projektowej
 • doskonałych zdolności interpersonalnych
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • zmotywowania na osiąganie wyznaczonych celów
 • znajomość bazy SL oraz bazy konkurencyjności będzie dodatkowym atutem.

To oferujemy

 • Wynagrodzenie 8 – 12 tyś zł brutto
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • Udział w ambitnych i innowacyjnych projektach biotechnologicznych
 • Pracę w kameralnym i zgranym zespole
 • Kompleksowe wdrożenie i potrzebne wsparcie
 • Wszelkie niezbędne narzędzia do pracy
 • Dogodną lokalizację biura niedaleko Dworca Zachodniego
 • Bezpłatny parking dla pracowników

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@polbionica.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest POLBIONICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia 79A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Do naszego zespołu poszukujemy otwartej i energicznej osoby, która efektywnie zaopiekuje się w naszym zespole procesami i wyzwaniami z obszaru HR. Szukamy kogoś, kto potrafi i lubi pracować z ludźmi w różnorodnym środowisku.

Czym się będziesz zajmować:

 • prowadzeniem efektywnych procesów rekrutacyjnych na stanowiska managerskie i specjalistyczne (selekcja aplikacji, rozmowy oraz spotkania z Kandydatami)
 • kompleksowym wsparciem Managerów w zakresie realizacji strategii biznesowej oraz organizacji rozwiązań z obszaru HR
 • organizacją programów szkoleń wewnętrznych (analiza potrzeb szkoleniowych

planowanie w odniesieniu do potrzeb szkoleniowych, koordynacja przebiegu szkoleń)

 • udziałem w realizacji projektów z obszaru HR takich jak: onboarding, ocena pracownicza, system kompetencji
 • koordynacją programu staży i praktyk, współpracą ze szkołami i uczelniami wyższymi
 • dbaniem o wizerunek firmy jako pracodawcy

Czego oczekujemy:

 • minimum 2 lat doświadczenia w obszarze HR, również w samodzielnym prowadzaniu procesów rekrutacyjnych, ewaluacyjnych i szkoleniowych
 • doskonałych umiejętności komunikacyjnych
 • umiejętności organizacji pracy własnej w tym zdolności do ustalania priorytetów
 • otwartości na realizację różnorodnych projektów z zakresu HR, jak również inicjatywy w podejmowaniu działań
 • zainteresowania aktualnymi trendami w dziedzinie HR
 • swobodnego posługiwania się w systemie MS Office/Office 365
 • umiejętności wyszukiwania informacji
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.
 • wykształcenia wyższego (preferowane specjalizacje: zarządzanie, psychologia)
 • doświadczenie w pracy w firmie badawczo rozwojowej będzie dodatkowym atutem

To oferujemy

 • wynagrodzenie 8-12 tyś zł brutto
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • pracę w kameralnym i zgranym zespole
 • kompleksowe wdrożenie i potrzebne wsparcie
 • wszelkie niezbędne narzędzia do pracy
 • dogodną lokalizację biura niedaleko Dworca Zachodniego
 • bezpłatny parking dla pracowników

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@polbionica.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest POLBIONICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia 79A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.