Produkty

Wysoka jakość metakrylatów własnych Tintbionic™ potwierdzana jest oprócz badań QC ciągłym stosowaniem do badań własnych i wdrożeń. Jako praktycy dajemy nabywcom naszych biomateriałów możliwość opracowywania i dostosowywania własnych formulacji biotuszów, które można niezawodnie odtworzyć.

Shopping Cart