Polityka Jakości

Polbionica to firma, która wyrosła ze środowiska naukowego. Naszym celem jest komercjalizacja wyników prac naukowych oraz wdrożenie do gospodarki biodrukowanych narządów, tkanek i biomateriałów, zarówno na potrzeby kliniczne w transplantologii i medycynie regeneracyjnej, jak i farmaceutyczne w procesie tworzenia nowych leków, czy też prowadzenia prac badawczo rozwojowych przez ośrodki naukowe. Aktywnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w trakcie międzynarodowych wydarzeń branżowych, ponieważ zależy nam na byciu istotną częścią dynamicznie rozwijającej się nauki. Nadrzędnym celem i misją są dla nas: poprawa stanu zdrowia ludzkości poprzez tworzenie najwyższej jakości produktów i usług, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami międzynarodowych standardów – m.in. normy ISO 13485. Realizacji powyższych celów służy wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 13485. Aby realizacja naszych celów, misji oraz polityki była możliwa zobowiązujemy się także do spełniania wszelkich wymagań prawnych i regulacyjnych i innych związanych z naszą działalnością.

Kreowanie innowacyjnych rozwiązań i realizacja naszej polityki jakości są dla nas podstawą do:

 • wprowadzania wysokiej jakości produktów i usług na rynek
 • nawiązywania współpracy badawczej z jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie
 • rozbudowy zespołu badawczego, produkcyjnego i administracyjnego
 • poprawy infrastruktury laboratoryjnej na cele badawcze oraz produkcyjne
 • rozwoju kompetencji zespołu poprzez inwestycje w szkolenia, wymiany doświadczeń oraz udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach branżowych
 • budowania „know-how” w oparciu o najnowsze technologie, wiedzę oraz wnioski
 • wyciągnięte z dotychczasowych projektów
 • promowania dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń
 • zarządzania ryzykami i szansami
 • dbałości o dobór najlepszych dostawców
 • wdrażania nowych produktów i usług w odpowiedzi na potrzeby rynku
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością Spółki Polbionica.

Założenia Polityki stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów i są znane i respektowane przez cały Zespół Polbionica Sp. z o.o.

EnglishPolish