Granty na Eurogranty

Granty na Eurogranty

Projekt: „Przygotowanie wniosku do programu Horyzont 2020-Accelerator w celu rozwoju unikalnej technologii druku-3D bionicznej trzustki” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach: Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.6. Granty na Eurogranty. Nr umowy: POIR.02.03.06-14-0005/20-00.

Okres realizacji: 01.06.2020 -31.01.2021.

POIR

Głównym celem projektu realizowanego w ramach poddziałania jest opracowanie kompletnej i spełniającej wysokie wymagania merytoryczne dokumentacji dla Horyzont 2020/Accelerator zawierającej wniosek, który składa się z następujących części:

  1. Excellence
  2. Impact
  3. Implementation

oraz wymaganych aneksów.

Pozyskanie grantu z programu Accelerator pozwoli na przeprowadzenie prac rozwojowych i późniejszą komercjalizację innowacyjnej technologii.

w
Eurogrant zostanie przeznaczony na:
  • Optymalizację procesu produkcji biotuszy i procesu kontroli jakości.
  • Prace związane z zatwierdzeniem EMA i FDA na wykonanie przeszczepów bionicznych narządów u ludzi.
  • Badania kliniczne dotyczące transplantacji bionicznej trzustki drukowanej za pomocą technologii biodruku 3D u ludzi.
  • Walidację technologii i optymalizację strategii wejścia na rynek.

Technologia opracowana w ramach projektu B+R jest kluczowa z punktu widzenia dalszego rozwoju firmy i planowanych działań B+R. 

Na górę Drag