3D biodrukowana tkanka wątrobowa

3D biodrukowana tkanka wątrobowa

Projekt: „3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 3_2020

Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.12.2023

Całkowity koszt Projektu: 24 709 750,00 zł

Dofinansowanie UE: 23 143 024,00 zł

3D BIODRUKOWANA TKANKA WĄTROBOWA WRAZ Z UKŁADEM NACZYNIOWYM JAKO INNOWACYJNY MODEL DO OCENY TOKSYCZNOŚCI LEKÓW I SKUTECZNOŚCI TERAPII ANTYNOWOTWOROWYCH

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych biotuszy dedykowanych do biodruku model 3D bionicznej tkanki wątrobowej prawidłowej i nowotworowej z układem naczyniowym przeznaczonych do:

  • testów toksykologicznych
  • badań nad skutecznością nowych kandydatów na lek.

Idea stworzenia modelu 3D do badań farmakologicznych jest odpowiedzią na duże ograniczenia obecnie stosowanych modeli do badań przedklinicznych zarówno na etapie badań in vitro jak i in vivo. Opracowane w ramach projektu modele pozwolą na szybsze i bardziej precyzyjne badanie nowych substancji aktywnych. Szczególnie przyspieszą badania nad oceną ich toksyczności oraz doboru stężenia substancji aktywnej.

Proponowane rozwiązanie jest innowacją na skale światową, która pozwoli w przyszłości na istotne ograniczenie lub może nawet, na całkowite odejście od badań przedklinicznych z udziałem zwierząt.

Dlaczego modele 3D z układem naczyniowym?

Technologia inżynierii tkankowej jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się interdyscyplinarnych dziedzin nauki. Jej intensywny rozwój zauważalny jest w medycynie regeneracyjnej, transplantologii oraz w badaniach przedklinicznych nowych kandydatów na lek.

Jednym z głównych jej celów jest przeniesienie badań prowadzonych na hodowlach komórkowych 2D lub 3D do badań wykorzystujących modele tkankowe, które odzwierciedlają strukturę i funkcjonalność natywnych narządów razem układem naczyniowym.

Na ten moment najpowszechniejszym modelem na etapie badań przedklinicznych jest model zwierzęcy. I mimo powszechnego zastosowania charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem niepowodzeń w badania nowych leków na etapie klinicznym. Jak już niejednokrotnie wykazano modele zwierzęce nie do końca są wiarygodnymi prognostykami toksyczności i skuteczności nowych substancji aktywnych w docelowym leczeniu ludzi. Szacuje się, że 95% leków, które nie przechodzą fazy badań klinicznych wcześniej pozytywnie przeszło badania na modelach zwierzęcych. Główną przyczyną wycofania badanych substancji jest brak skuteczności lub właściwości toksykologiczne dla ludzkich komórek i tkanek. Dlatego też coraz częściej rozważa się wprowadzenie metod alternatywnych dla oceny bezpieczeństwa nowych leków. Pierwszym wyraźnym krokiem w kierunku wprowadzenia zmian jest podpisanie ustawy przez prezydenta USA pod koniec 2022 r. stwierdzającej, że nowe leki nie muszą być testowane na zwierzętach, aby uzyskać zgodę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), pod warunkiem, że były testowane z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań takich jak biodruk tkanek, organ-on-a chip czy z wykorzystaniem modelowania Sztuczną Inteligencją

Na górę Drag