Biodrukowanie 3D bionicznej trzustki

Finansowanie projektu

Projekt „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu “Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 30.06.2021.

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, która jest liderem Konsorcjum Bionic, pracuje od 2017 roku nad innowacyjnym projektem 3D bionicznej trzustki.

Jest to niezwykle istotna inicjatywa na skalę światową, której celem jest wytworzenie funkcjonalnego narządu, składającego się z żywych komórek. Bioniczna trzustka zrewolucjonizuje leczenie cukrzycy dzięki możliwości przeszczepienia człowiekowi żywego organu „uszytego na miarę”, wydrukowanemu w technice biodruku 3D.

Dla naszej Fundacji bardzo ważnym dniem był 14 marca 2019 roku, kiedy to dzięki wielu badaniom i działaniom biodrukowanie tkanek i narządów stało się możliwe. Ta innowacyjna metoda z pewnością odmieni życie wielu pacjentów, nie tylko tych chorujących na cukrzycę. Z pewnością można powiedzieć, że drukowanie narządów 3D to przyszłość współczesnej medycyny. 14 marca 2019 roku dr hab. Med. Michał Wszoła i kierowany przez niego zespół naukowców, wydrukował po raz pierwszy na świecie prototyp bionicznej trzustki, która miała wymiary 3x3x5cm, a co więcej – była w pełni unaczyniona. W kolejnym etapie badań bioniczna trzustka została podłączona do specjalnego urządzenia – bioreaktora, który jest aparatem opracowanym przez inżynierów Fundacji. Bioreaktor podaje do wcześniej wydrukowanego układu naczyniowego płyn z tlenem i substancjami odżywczymi. Dzięki temu, co zostało osiągnięte w ówczesnym czasie przez naukowców Fundacji, możliwe było rozpoczęcie badań na zwierzętach, czyli przejście do kolejnej, bardzo istotnej fazy projektu. Na rok 2020 zostało zaplanowane zakończenie etapu badań przedklinicznych. Warto wspomnieć, że opracowany materiał nie jest toksyczny dla zwierząt.

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ JUŻ DZIŚ

Nowym celem Fundacji Badań i Rozwoju Nauki jest stworzenie Europejskiego Centrum Biotechnologii Medycznej. Ten innowacyjny ośrodek ma pomóc we wprowadzeniu drukowania 3D bionicznej trzustki do światowej praktyki klinicznej, a także umożliwić poszerzenie zakresu badań. W ośrodku mają być przeprowadzane zabiegi przeszczepiania bionicznych trzustek oraz inne nowatorskie terapie. Europejskie Centrum Biotechnologii Medycznej ma być środkiem multidyscyplinarnym, które połączy obszary: biotechnologię, diagnostykę medyczną, bioinżynierię, medycynę spersonalizowaną, a także leczenie z wykorzystaniem komórek macierzystych.

DLACZEGO POTRZEBUJEMY BIONICZNEJ TRZUSTKI?

Obecnie w Polsce na cukrzycę cierpi około 3 mln osób, a 200 tys. z nich to pacjenci borykający się z cukrzycą typu I. Światowa Organizacja Zdrowia WHO prognozuje, że liczby te podwoją się w ciągu najbliższych 10 lat. Bardzo dobrym rozwiązaniem dla wielu chorych jest przewlekła insulinoterapia, jednakże metoda ta jest alternatywną tymczasową. Insulinoterapia nie hamuje postępu choroby, a także nie zagwarantuje braku rozwoju niektórych powikłań. W związku z tym, na chwilę obecną, jedyną drogą do całkowitego wyleczenia cukrzycy jest przeszczep wysp trzustkowych lub całej trzustki. Pomimo ogromnej skuteczności metoda ta ma również wiele wad. Należą do nich: ryzyko powikłań chirurgicznych po przeszczepie, przewlekła immunosupresja, czy niedobór narządów do transplantacji. Inaczej wygląda kwestia przeszczepu trzustki stworzonej z własnych komórek macierzystych, co eliminuje większość wspomnianych problemów.

Transplantacja bionicznej trzustki będzie zapobiegać rozwojowi powikłań u osób cierpiących na cukrzycę. Programem przeszczepu takiej trzustki w pierwszej kolejności zostaną objęci ci pacjenci, którzy potencjalnie mogliby zostać zakwalifikowani do transplantacji prawdziwego narządu. Do tej grupy zaliczają się osoby z ciężkimi powikłaniami, u których przeszczep bionicznej trzustki może realnie zahamować pojawienie się powikłań wtórnych. Drukowanie bionicznej trzustki to nie tylko możliwość ratowania ludzkiego zdrowia i życia, ale również ograniczenie wydatków służby zdrowia w związku z leczeniem pacjentów cukrzycowych. Obecnie w Polsce te wydatki wynoszą 2,5 mld rocznie, czyli aż 9% wszystkich nakładów opieki zdrowotnej. Warto zaznaczyć, że aż 1/5 tej sumy przeznaczana jest na samo leczenie powikłań cukrzycowych. W wyniku realizacji projektu Fundacji nakłady finansowe potrzebne do leczenia pacjentów z powikłaniami, a także koszty leczenia immunosupresyjnego znacznie się zmniejszą.

MULTIDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ WYBITNYCH EKSPERTÓW

Inspiracją do stworzenia Fundacji Badań i Rozwoju Nauki była, i wciąż jest, działalność naukowa chirurga transplantologa, naukowca oraz wizjonera – dr hab. med. Michała Wszoły. To właśnie dr hab. med. Michał Wszoła brał udział w pierwszej transplantacji trzustki, a także wykonał pierwsze na świecie endoskopowy przeszczep wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka. Zespół naszej Fundacji to młodzi, zaangażowani naukowcy, specjaliści z zakresu nauk chemicznych, biologicznych oraz medycznych, a także informatycy i inżynierowie. Wszyscy są absolwentami renomowanych polskich uczelni, dla których praca dla Fundacji jest przede wszystkim ogromną pasją.

KONSORCJUM BIONIC

Najważniejsze placówki naukowe, medyczne i techniczne, były i są zaangażowane w realizację tego unikatowego i innowacyjnego projektu badawczego, jakim jest biodrukowanie 3D trzustki. Konsorcjum BIONIC, założone z inicjatywy Fundacji Badań  Rozwoju Nauki w październiku 2015 roku, realizuje projekt „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”, a jego w skład, którego wchodzą:

  • Fundacja Badań i Rozwoju Nauki wraz z zespołem dr hab. med. Michała Wszoły jako lider konsorcjum
  • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego wraz z zespołem prof. Agnieszki Dobrzyń
  • Wydział Materiałoznawstwa Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Wojciecha Święszkowskiego
  • Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem prof. Artura Kamińskiego
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus)
  • Centrum Medyczne MediSpace Sp. z o.o.
Shopping Cart