p-SE17

p-SE17®

·        Innowacyjne białko p-SE17® w swojej strukturze łączy jednocześnie funkcjonalne domeny jedwabiu i elastyny, charakteryzuje się bardzo dobrą rozpuszczalnością w buforach wodnych, zapewniając przy tym wysoką elastyczność finalnego produktu.

·        Jako komponent znacząco poprawia reologiczne właściwości biomateriałów.

·        Kombinacje domen RGD i ZIP zapewniają stabilność strukturalną, tworząc korzystne mikrośrodowisko dla komórek.

·        Umożliwia biodruk 3D o wysokiej rozdzielczości struktur przestrzennie złożonych.

·        p-SE17® jest produkowane w ekonomicznym systemie ekspresji prokariotycznej, bez użycia detergentów czy surfaktantów, co czyni go idealnym dodatkiem do biotuszy lub lepszą alternatywą dla składników używanych do produkcji biotuszy.

·        p-SE17® tworzy korzystne mikrośrodowisko, wspierając kolonizację, migrację, proliferację komórek oraz stymulację wzrostu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją naukową:

Cecuda-Adamczewska, V.; Romanik-Chruścielewska, A.; Kosowska, K.; Sokołowska, I.; Łukasiewicz, N.; Korycka, P.; Florys-Jankowska, K.; Zakrzewska, A.; Wszoła, M.; Klak, M. Elasticity Modification of Biomaterials Used in 3D Printing with an Elastin–Silk-like Recombinant Protein. J. Funct. Biomater. 202415, 141. https://doi.org/10.3390/jfb15060141

Opis

  • Przechowywanie: 2-10 °C
  • Opakowanie: 1g