p-RE15

p-RE15®

·        Innowacyjne białko p-RE15® w swojej strukturze łączy jednocześnie funkcjonalne domeny rezyliny i elastyny, co zapewnia unikalne właściwości mechaniczne, fizykochemiczne i biologiczne.

·        Zawiera sekwencje RGD i miejsca cięcia metaloproteinaz, co umożliwia komórkom odpowiednie dostosowanie przestrzeni poprzez przebudowę struktur 3D.

·        Jako komponent znacząco poprawia reologiczne i mechaniczne właściwości biomateriałów.

 

·        p-RE15® jest produkowane w ekonomicznym systemie ekspresji prokariotycznej, bez użycia detergentów czy surfaktantów, co czyni go idealnym dodatkiem do biotuszy lub lepszą alternatywą dla składników używanych do produkcji biotuszy.

·        p-RE15® tworzy korzystne mikrośrodowisko, wspierając kolonizację, migrację, proliferację komórek oraz stymulację wzrostu.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją naukową:

Characterization of a Chimeric Resilin-Elastin Structural ProteinDedicated to 3D Bioprinting as a Bioink Component

Violetta Cecuda-Adamczewska, Agnieszka Romanik-Chruscielewska, Katarzyna Kosowska, Natalia Lukasiewicz, Iwona Sokolowska, Paulina Korycka, Katarzyna Florys-Jankowska, Agnieszka Zakrzewska, Michal Wszola and Marta Klak

Nanomaterials 2024, 14(9), 749; https://doi.org/10.3390/nano14090749 (registering DOI)

Opis

  • Przechowywanie: 2-10 °C
  • Opakowanie: 1g