Filip Fertner

biografia

Filip Fertner jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania ze specjalizacją w aspektach prawa cywilnego w zarządzaniu. Posiada 20 lat praktycznego doświadczenia w dziedzinie ekonomii i finansów, rachunkowości korporacyjnej i analizy finansowej, a także w zarządzaniu spółkami publicznymi, gdzie nadzorował spełnianie obowiązków informacyjnych i sprawowania rządów korporacyjnych. Menedżer z rozległym praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu złożonymi projektami biznesowymi, ze szczególnym uwzględnieniem budowy strategii rozwoju, analizy ryzyka, scenariuszy fuzji i przejęć, także w środowisku międzynarodowym.
W trakcie swojej kariery pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach wielu branż, m.in. metali szlachetnych, energetyki, turystyki, budownictwa, a także w branży spożywczej. Posługuje się biegle językiem angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim.