dr n. med. Marta Klak

Biografia

Doktor nauk medycznych, specjalista biologii medycznej i biotechnolog. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (PUM), gdzie prowadziła projekty związane z chorobami autoimmunologicznymi. Uczestniczka i prelegentka na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Obecnie sprawuje funkcję promotora pomocniczego, temat rozprawy doktorskiej: ”Wpływ ciśnienia wykorzystywanego podczas druku 3D metodą ekstruzyjną na żywotność, proliferację i funkcjonalność wybranych zwierzęcych linii komórkowych.” Od 2017 zarządza laboratorium w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przy projekcie biodruku 3D bionicznej trzustki. W 2018 roku odbyła szkolenie w Klinice Transplantacyjnej Uniwersytetu w Leiden w Holandii z zakresu biologii i izolacji wysp trzustkowych pod kierownictwem Profesora Elco Koning. Obecnie pełni kluczowe role w projektach naukowych, zarówno w części badawczo-rozwojowej, jak i w wdrażaniu wyników projektów do praktycznego użytku.

Ukończone kursy i certyfikaty:

2014 – Kierownik jakości i audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym wg ISO/IEC 17025:2005

2014 – Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

2016 – Hodowle komórek eukariotycznych

2017 – Clinical Trials Monitoring Advanced, Soft Communication

2017 – Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wykonywanie procedur i doświadczeń oraz uśmiercających zwierzęta, PolLASA