Arkadiusz Leloch

biography

Ekspert rynku medycznego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu struktur biznesowych od podstaw związanych z branżą farmaceutyczną. W pełni zarządzał projektami komercjalizacji od etapu „proof of concept” do faktycznego wprowadzenia produktów na rynek farmaceutyczny.

Posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania, finansów, marketingu, a także ochrony własności intelektualnej (IP) oraz certyfikacji. Wieloletni współpracownik wiodących uczelni medycznych (Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) oraz instytutów naukowych (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej) w zakresie badań i transferu technologii (Centrum Transferu Technologii). Jest współautorem publikacji naukowych, wielokrotnie uczestniczył jako prelegent w licznych konferencji medycznych. Posiada praktyczną wiedzę z prowadzenia badań klinicznych. Aktywny w krajowym kluczowym klastrze biotechnologicznym.

Brał udział w licznych szkoleniach i kursach z technik sprzedaży, negocjacji, zarządzania jakością zgodnie z ISO, coachingiem. Posiada certyfikat CRA (Clinical Research Associate), ICI Business Coach.