Joanna Rutkowska, Ph.D.

Ukończyła chemię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie uzyskała tytuł doktora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakresie biochemii i biologii molekularnej.

W latach 2006-2011 odbyła staż podoktorski w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. Od 11 lat  zajmuje się  zarządzaniem programami i projektami naukowymi, głównie  finansowanymi z Funduszy Europejskich.  Doświadczenie w tym zakresie zdobyła pracując w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. W agencjach finansujących granty naukowe zarządzała takimi programami jak: Pomost, Homing Plus, Powroty, Polskie Powroty,  programy bilateralne Canaletto i Polonium  oraz  Nagroda FNP.

Od strony administracyjnej realizowała ponad 30 projektów grantowych, w tym granty ERC.  Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami naukowymi  i wizytach studyjnych w wiodących europejskich ośrodkach naukowych i agencjach finansujących badania. Współautorka publikacji naukowych oraz ponad 60 doniesień konferencyjnych.

EnglishPolish