Jarosław Wróbel

Jarosław Wróbel jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobył bogate doświadczenie w różnych obszarach w międzynarodowych firmach – zarówno w zakupach, sprzedaży, jak i rozwoju biznesu. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Pracował w firmach z branży chemicznej – zarówno produkcyjnych, jak i dystrybucyjnych. Odpowiadał za rozwój firmy, wdrażanie produktów na rynek, rozwój sieci dystrybucji, budowanie marki, budowanie bazy dostawców oraz klientów, tworzenie strategii rozwoju biznesu, czy optymalizację procesów operacyjnych. Uczestniczył w wielu kursach oraz szkoleniach z zakresu technik negocjacji, technik sprzedaży, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem kredytowym oraz walutowym, czy też zarządzania łańcuchem dostaw. Brał udział również w procesach digitalizacji – wdrażaniu różnych systemów operacyjnych oraz narzędzi zakupowo-sprzedażowych. Zorientowany na relacje z klientami oraz postawione cele biznesowe.
Shopping Cart