Polbionica członkiem klastra

Klaster LifeScience Kraków to sieć współpracy instytucji i firm, które połączyły wspólne cele i wizję rozwoju ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii i life science. 

Są to m.in.: 

Tworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.

Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych

Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Klaster ma status Krajowego Klastra Kluczowego, organizacji o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.  

Polbionica będąc członkiem Klastra Life Science uzyskuje możliwości dynamicznego rozwoju wdrażanych technologii biotechnologicznych.

Więcej informacji o klastrze: www.lifescience.pl

EnglishPolish