Katarzyna Kosowska

Katarzyna Kosowska

MENADŻER ZESPOŁU CHEMICZNEGO

Biotechnolog, absolwentka z wyróżnieniem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Doktorantka na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, gdzie specjalizuje się w produkcji struktur porowatych użytecznych w inżynierii biomedycznej jako implanty kostne poprzez spienianie materiałów kompozytowych z wykorzystaniem CO2 w stanie nadkrytycznym. W trakcie kariery akademickiej zdobyła duże doświadczenie w pracy laboratoryjnej i jako wykładowczyni akademicka, a także realizowała granty dziekańskie. Specjalistka w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej oraz autorka publikacji w tej dziedzinie. Uczestniczka i prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach. W latach 2018-2019 zajmowała stanowisko  menadżera zespołu chemicznego w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przy realizacji projektu biodruku 3D bionicznej trzustki. W POLBIONICA realizuje zadania z zakresu przeprowadzania i nadzorowania procesu produkcji biotuszy oraz udoskonalania i optymalizacji technologii wytwarzania biotuszy w oparciu o przeprowadzone analizy fizykochemiczne.