Filip Fertner

Filip Fertner

DYREKTOR FINANSOWY (CFO)

Filip Fertner jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Zarządzania ze specjalizacją w cywilnoprawnych aspektach problematyki zarządzania. Posiada 20 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie ekonomii i finansów, rachunkowości i analizy finansowej przedsiębiorstw, a także w zarządzaniu spółką publiczną, gdzie nadzorował wykonywanie obowiązków informacyjnych i ład korporacyjny. Menadżer z bogatym doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu złożonymi projektami biznesowymi ze szczególnym uwzględnieniem budowy strategii rozwoju, analizy ryzyka, scenariuszy fuzji i przejęć, także w środowisku międzynarodowym. W swojej karierze zawodowej pracował na stanowiskach menedżerskich dla podmiotów wielu branż w tym branży metali szlachetnych, energetycznej, turystycznej, budowlanej i spożywczej. Biegle posługuje się językiem angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim.