Dr n. wet. Grzegorz Tymicki

Dr n. wet. Grzegorz Tymicki

MENADŻER ZESPOŁU DS. DECELULARYZACJI

Biolog, doktor nauk weterynaryjnych. Specjalista z zakresu histologii i immunohistochemii. Członek ESOT. Pracę magisterską i doktorską wykonał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Katedrze Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dotychczasowe badania prowadził w zakresie histologii naczyń krwionośnych oraz tkanki kostnej w warunkach niedoboru steroidowych hormonów płciowych w osteopatii i osteoporozie. Podczas studiów doktoranckich w latach 2013-2018 zdobył szerokie doświadczenie w pracy laboratoryjnej i jako wykładowca akademicki. W latach 2018-2019 zajmował stanowisko menadżera zespołu ds. decelularyzacji w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przy realizacji projektu biodruku 3D bionicznej trzustki. W POLBIONICA jest odpowiedzialny za kierowanie działem, który przeprowadza proces decelularyzacji oraz wykonuje zadania z zakresu opracowania i doskonalenia procesu technologicznego wytwarzania biotuszy.

Ukończone kursy i certyfikaty:

2015 - Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wykonywanie procedur i doświadczeń oraz uśmiercających zwierzęta, PolLASA