Dr n. biol. Piotr Cywoniuk

Dr n. biol. Piotr Cywoniuk

SPECJALISTA DS. KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Biotechnolog. Tytuł magistra i doktora nauk biologicznych zdobył na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego rozprawa doktorska poświęcona była zagadnieniom z zakresu biologii molekularnej. Dotychczas zajmował się alternatywnym splicingiem oraz transkrypcją i zaburzeniami tych procesów w dystrofii miotonicznej. Podczas swojej kariery akademickiej w Zakładzie Ekspresji Genów zdobył wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z hodowlami komórkowymi oraz opanował wiele technik laboratoryjnych, między innymi: RT-PCR, qPCR, Western Blot, Co-IP, EMSA, testy lucyferazowe, CRISPR/CAS9. W trakcie studiów magisterskich i doktoranckich uczestniczył w projektach badawczych w ramach grantu TEAM FNP. Uczestnik i prelegent na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach. W 2019 zajmował stanowisko biotechnologa w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przy realizacji projektu biodruku 3D bionicznej trzustki, gdzie zajmował się głównie zagadnieniami związanymi z biologia molekularną i modyfikacjami genetycznymi.  W POLBIONICA realizuje zadania związane z opracowywaniem i dokonywaniem procesu modyfikacji genetycznych, wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań z zakresu biologii molekularnej, prowadzeniem i nadzorowaniem hodowli komórkowych oraz wykonywaniem analiz molekularnych.

Ukończone kursy i certyfikaty:

2013 – Patent Law Regulations Course, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2014 – Course in Eukaryotic Transcription

2015 - Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wykonywanie procedur i doświadczeń oraz uśmiercających zwierzęta, PolLASA