Dr hab. n. med. Michał Wszoła

Dr hab. n. med. Michał Wszoła

CEO & CSO

Jako Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Badań i Rozwoju nadzorował projekt biodrukowania 3D bionicznej trzustki, który doprowadził do powstania spółki POLBIONICA. Chirurg, transplantolog, przeszczepiający: trzustki, wyspy trzustkowe w leczeniu cukrzycy i przewlekłego zapalenia trzustki oraz nerki – pobrane zarówno od dawców zmarłych jak i w przypadku przeszczepień rodzinnych. Brał udział w pierwszym przeszczepie wysp trzustkowych w Polsce (2008), pierwszym przeszczepie samej trzustki (2010) oraz w pierwszej wymianie par nerek pomiędzy dawcami-biorcami rodzinnymi (2015). W latach 2001 – 2007  odbył specjalizację z chirurgii ogólnej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. W 2008 szkolił się z zakresu transplantacji wysp trzustkowych i trzustki (kwalifikacja chorych, opieka około- i pooperacyjna, izolacja wysp trzustkowych) w San Rafaelle Ospedale we Włoszech pod kierownictwem prof. Antonio Secchi (past president – International Pancreas and Islets Transplant Asocciacion). W latach 2008 – 2010 odbył specjalizację z Transplantologii Klinicznej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. W latach 2011 – 2016 sprawował funkcję Kierownika Pracowni Izolacji Wysp Trzustkowych przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2013–2016 był redaktorem naczelnym kwartalnika MEDtube Science. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w naukach medycznych.  Od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora medycznego Centrum Medycznego Medispace.

Autor nowej miniinwazyjnej metody leczenia powikłanej cukrzycy – endoskopowego przeszczepiania wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka. W 2013 roku wykonał pierwszy tego typu zabieg na świecie, który obecnie stosowany jest w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jego badania koncentrują się także na: systemach perfuzji przed przeszczepem, przeszczepie od żywego dawcy, transplantacji trzustki i wysepek trzustkowych oraz innych procedurach endoskopowych. Współtwórca portalu wymiany wiedzy medycznej www.medtube.net oraz aplikacji medycznej www.medizzy.com, gromadzącej ponad 400 tysięcy lekarzy i studentów medycyny z całego świata. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, The Transplantation Society, International Pancreas & Islet Transplant Association, International Society for Organ Donation and Procurement oraz członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek. W trakcie swojej wieloletniej kariery medycznej i naukowej wielokrotnie nagradzany w kraju i zagranicą oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.