Bioreaktor

Bioreaktor do hodowania narządów jest nowatorskim rozwiązaniem służącym do utrzymywania parametrów życiowych narządów w warunkach normotermii. Jego rolą jest monitorowanie i kontrolowanie parametrów fizykochemicznych układu podczas perfuzji narządu, m.in. glikemii, natlenowania, temperatury, prędkości oraz ciśnienia perfuzyjnego. Zapewnia on również odpowiednie dawkowanie leków i substancji odżywczych. W skład systemu wchodzi aparatura kontrolno-pomiarowa współpracująca z szeregiem układów wykonawczych. Całość sterowana jest przez wbudowane układy cyfrowe, które dodatkowo umożliwiają zdalne monitorowanie oraz kontrolowanie procesu perfuzji w czasie rzeczywistym oraz akwizycję i archiwizację danych procesowych.

Zespół inżynierski Polbionica stale udoskonala autorskie urządzenie. Docelowo będzie ono przeznaczone do zapewnienia odpowiednich warunków fizjologicznych dla narządów po procesie biodrukowania, jednak dzięki jego elastyczności, bioreaktor może zostać wykorzystany również do innych zastosowań biomedycznych.

EnglishPolish